Website

Hoewel Rob Blom tuinen ernaar streeft om op deze website betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, kan Rob Blom tuinen niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze wordt ontvangen of dat de informatie juist is in de context waarin deze wordt gebruikt. Rob Blom tuinen kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie, noch voor schade (in welke vorm dan ook), direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van deze site. Rob Blom tuinen accepteert dan ook geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie van derden waarnaar op deze website (o.a. door middel van hyperlinks) verwezen wordt. Rob Blom tuinen kan geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid of enig ander aspect van deze informatie.

Privacy

Rob Blom tuinen gebruikt alle gegevens die u invoert uitsluitend voor het doel waarvoor zij aan Rob Blom tuinen zijn verstrekt. Dit houdt tevens in dat Rob Blom tuinen zonder uw toestemming uw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stelt.

Copyright

Niets van deze website mag zonder toestemming van de rechthebbende worden overgenomen.

Juridische geldigheid van de disclaimer

Deze disclaimer wordt beschouwd als deel van de internetpublicatie betrekking hebbend op deze website. Wanneer bepaalde uitingen op deze website incorrect zijn en/of in strijd zijn met de wet, heeft dat geen effect of invloed op andere uitingen elders op deze website gedaan.

Cookiebeleid

Deze website plaatst alleen functionele cookies.